Monthly Archives: May 2016

Jezus staat

Handelingen 7 54 Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. 55 Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Jezus staat

Snap out of it

Handelingen 7 51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. 52 Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Snap out of it

Scherp

Handelingen 7 50 Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt? 51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. 52 Wie van de profeten … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Scherp

God in een doosje

Handelingen 7 44 Bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals Hij Die tot Mozes sprak, hem had opgedragen deze te maken overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. 45 Ook brachten onze vaderen die, … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on God in een doosje

Een nieuwe generatie

Handelingen 7 41 En zij maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod, en zij waren verblijd over de werken van hun handen. 42 En God keerde Zich af en gaf hen over om het … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Een nieuwe generatie

Niet te missen

Handelingen 7 35 Die Mozes, die zij afgewezen hadden toen zij zeiden: Wie heeft u tot een leider en rechter aangesteld? hém heeft God als leider en verlosser gezonden door de hand van de Engel Die aan hem verschenen was … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Niet te missen

Reformatorische haren

Handelingen 7 35 Die Mozes, die zij afgewezen hadden toen zij zeiden: Wie heeft u tot een leider en rechter aangesteld? hém heeft God als leider en verlosser gezonden door de hand van de Engel Die aan hem verschenen was … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Reformatorische haren

Gods heiligheid

Handelingen 7 32 Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes begon erg te beven en durfde het niet te bekijken. 33 En de Heere zei … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gods heiligheid

Leven is voor Christus

Handelingen 7 29 En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij twee zonen verwekte. 30 En toen er veertig jaar verstreken was, verscheen de Engel van de Heere aan hem in de … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Leven is voor Christus

Mozes’ werk

Handelingen 7 23 Toen hij nu de leeftijd van veertig jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. 24 En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Mozes’ werk