Category Archives: 10 2 Samuel

Onuitsprekelijk gebed

Romeinen 8 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten … Continue reading

Posted in 10 2 Samuel, 45 Romeinen | Comments Off on Onuitsprekelijk gebed

Koning Jezus

Romeinen 1 2 dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, 3 ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. 4 Wat de Geest van heiliging betreft, … Continue reading

Posted in 10 2 Samuel, 45 Romeinen | Comments Off on Koning Jezus

De leeuw en het lam

Openbaring 5 5 Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ … Continue reading

Posted in 01 Genesis, 10 2 Samuel, 66 Openbaring | Comments Off on De leeuw en het lam

Psalm 51

1 Voor de koorleider. Een psalm van David, 2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had. (Psalm 51:1,2) Psalm 51 Ik neem aan dat we allemaal weten over welke gebeurtenis in Davids leven het hier gaat. … Continue reading

Posted in 10 2 Samuel, 19 Psalmen | Comments Off on Psalm 51

Jesus Zoon van David

13 Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14 Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- … Continue reading

Posted in 10 2 Samuel, 40 Matheus | Comments Off on Jesus Zoon van David

Waarom David?

1 Korinthe 1:26-31 Saul was gekozen door God in Zijn boosheid. (Hosea 13:11) Maar waarom David? David is niet zomaar een koning, David was een grote link in het werk van God op deze aarde. De belofte die God al … Continue reading

Posted in 09 1 Samuel, 10 2 Samuel, 46 1 Korinthe | Comments Off on Waarom David?