Daily Archives: May 21, 2016

Leven is voor Christus

Handelingen 7 29 En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij twee zonen verwekte. 30 En toen er veertig jaar verstreken was, verscheen de Engel van de Heere aan hem in de … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Leven is voor Christus