Category Archives: 44 Handelingen

Lukas en Handelingen

Handelingen 28 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren. 29 En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. 30 En … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Lukas en Handelingen

Boek zonder einde

Handelingen 28 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren. 29 En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. 30 En … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Boek zonder einde

Geest der waarheid

Handelingen 28 24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. 25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Geest der waarheid

Mooi moment

Handelingen 28 21 Maar zij zeiden tegen hem: Wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen en ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn, iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd. 22 … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Mooi moment

In boeien

Handelingen 28 20 Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen: om u te zien en met u te spreken, want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om.  (Handelingen 28:20) Op meerdere plekken in de … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on In boeien

Anders

Handelingen 28 16 En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. 17 En het … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Anders

Samen

Handelingen 28 11 En na drie maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië, dat op het eiland overwinterd had en als teken Castor en Pollux had. 12 En toen wij in Syracuse aangekomen waren, bleven wij er drie … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Samen

Doorgeefluik

Handelingen 28 6 En zij verwachtten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij, na lang gewacht te hebben, zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een god … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Doorgeefluik

Een getuigenis

Handelingen 28 1 En toen zij ontkomen waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. 2 En de inlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid, want zij staken een vuur aan en haalden ons er allen bij, vanwege de … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Een getuigenis

Tempels

Handelingen 27 39 En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar zij merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip, als zij konden, daarop te laten lopen. 40 En nadat … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Tempels