Daily Archives: May 11, 2016

Rustgevend

Handelingen 6 5 En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6 Zij leidden hen vóór … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Rustgevend