Category Archives: 66 Openbaring

De liefde van God in ons leven

1 Johannes 3 15 Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. 16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. … Continue reading

Posted in 62 1 Johannes, 66 Openbaring | Comments Off on De liefde van God in ons leven

Gekocht door Zijn kostbaar bloed

Openbaring 5:6-14 9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 66 Openbaring | Comments Off on Gekocht door Zijn kostbaar bloed

Volbracht

Johannes 19 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Johannes 19:30) Deze uitspraak moet leven in ons geloof. Jezus hangt daar na alles te hebben … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 66 Openbaring | Comments Off on Volbracht

Is Hij ook onze koning?

Johannes 19 20 Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. 21 De overpriesters … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 66 Openbaring | Comments Off on Is Hij ook onze koning?

Werkelijke goede daden

Johannes 5 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Werkelijke goede daden

Niet verwonderen

Johannes 5 28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Niet verwonderen

De waarheid doen

Johannes 3 20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. 21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 66 Openbaring | Comments Off on De waarheid doen

Conclusie Openbaring

Openbaring 22 16   Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen.  Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David,  de blinkende Morgenster. (Openbaring 22:16) In een paar maanden heb ik … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Conclusie Openbaring

Hemelvaart

Openbaring 22 20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. (Openbaring 22:20-21) Dit is een beetje onze eigen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, 66 Openbaring | Comments Off on Hemelvaart

Er op vertrouwen

Openbaring 22 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Er op vertrouwen