Daily Archives: May 23, 2016

Gods heiligheid

Handelingen 7 32 Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes begon erg te beven en durfde het niet te bekijken. 33 En de Heere zei … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gods heiligheid