Category Archives: 61 2 Petrus

Geheim tot succes

Psalm 1 2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Geheim tot succes

Actief geloof

2 Petrus 3 17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. 18 Maar groei in de genade … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Actief geloof

Elk moment

2 Petrus 3 14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Elk moment

Wat de toekomst brenge moge

2 Petrus 3 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13) Het gaat in dit vers om het woord verwachten. Het moet ons hart laten branden, het moet ons leven … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Wat de toekomst brenge moge

Wachtkamer metaliteit

2 Petrus 3 11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Wachtkamer metaliteit

Laat Uw koninkrijk kome

2 Petrus 3 10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.  (2 … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Laat Uw koninkrijk kome

God laat niet op zich wachten

2 Petrus 3 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag van … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on God laat niet op zich wachten

Tijdloos

2 Petrus 3 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. (2 Petrus 3:8) We zitten 4 uur achter de televisie en de tijd … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Tijdloos

Noach

2 Petrus 3 6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Noach

Willens en wetens

2 Petrus 3 5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Willens en wetens