Jezus staat

Handelingen 7

54 Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. 55 Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56 En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. 57 Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. (Handelingen 7:54-57)

Wat is het verschil tussen zitten en staan? Het lijkt nogal logisch, maar als we er een stukje dieper op ingaan dan zien we dat zitten rust betekent. Zitten op een troon houdt in dat alles gaat zoals het moet gaan. Met een enkel gebaar worden opdrachten uitgevoerd, de raadsheren luisteren aandacht naar wat diegene op de troon te zeggen heeft.

Maar zo gauw iemand begint te staan dan is het tijd voor actie. En dat is wat Stefanus hier ziet, hij ziet Jezus daar staan aan de rechterhand van God. Jezus zit nu niet een beetje toe te kijken hoe wij het er van afbrengen, Jezus is actief betrokken. En dat Jezus aan de rechterhand van de Vader betekent ten eerste dat het nu Jezus is die voor de Vader handelt. God heeft alle autoriteit aan Zijn Zoon gegeven zodat Hij de beloften van de Vader kan vervullen.

Jezus is nu degene die werkelijk de geschiedenis bepaalt, Jezus is het die vooruit gaat en het plan van God met ons mensen werkelijkheid laat worden. Het is tijd voor actie, tijd dat er een weg wordt ingeslagen die veranderingen teweeg brengt. En dat is wat Stefanus ziet, hoe hard de wereld om hem heen ook aan het schreeuwen, Jezus staat aan de rechterhand van God en zal doen wat Hij moet doen.

Misschien zien wij niet hetzelfde als Stefanus, maar laten we tenminste zien wat het betekent. Laten we hetzelfde geloof hebben en weten dat onze Heere Jezus werkelijk alles in handen heeft. Hij heeft overwonnen en staat nu aan de rechterhand van de Vader. Hij werkt als nooit te voren om het plan van de Vader te volbrengen.

Het zijn niet deze woorden waar we in moeten geloven, het is in de praktijk van ons leven dat we hierop moeten vertrouwen. De storm van ons leven, de drukte die ons afleidt, het moet allemaal van ons afglijden omdat we weten dat Hij aan de rechterhand van God staat en doet wat Hij moet doen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.