Category Archives: 02 Exodus

Geen beeld maken

Handelingen 3 12 Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu … Continue reading

Posted in 02 Exodus, 44 Handelingen | Comments Off on Geen beeld maken

Streng doch goedertieren

Romeinen 11 22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 23 En ook zij zullen, als … Continue reading

Posted in 02 Exodus, 45 Romeinen | Comments Off on Streng doch goedertieren

Dienen

Openbaring 7 ‘Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en … Continue reading

Posted in 02 Exodus, 19 Psalmen, 66 Openbaring | Comments Off on Dienen

Gods macht

Openbaring 4 5 Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. (Openbaring 4:5) We staan voor Gods troon en God wordt aan ons … Continue reading

Posted in 02 Exodus, 66 Openbaring | Comments Off on Gods macht

God en Israel

Exodus 19:1-8 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. (Exodus 19:4) Na drie maanden te hebben gereisd door de woestijn komen ze … Continue reading

Posted in 02 Exodus | Comments Off on God en Israel

Verleid

Matheus 4:1-11 1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. (Matheus 4:1)  De duivel probeert Jezus te verleiden en uit het antwoord van Jezus is te zien wat … Continue reading

Posted in 02 Exodus, 05 Deuterenomium, 40 Matheus | Comments Off on Verleid

God accepteren

Mark 10:13-16  19 Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil … Continue reading

Posted in 02 Exodus, 40 Matheus, 41 Markus | Comments Off on God accepteren

Gods heerlijkheid

Exodus 33:18 – 34:9 18 ‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. (Exodus 33:18) In de voorgaande verzen aan het bijbelgedeelte, zien we Mozes onderhandelen met God. Mozes eist van God dat Hij mee gaat met Israel, want zonder God … Continue reading

Posted in 02 Exodus | Comments Off on Gods heerlijkheid

Heet onder de voeten

Daniel 3 17 want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. (Daniel 3:17) Stel je dit eens voor, wat een uitspraak doen de drie vrienden hier. Je … Continue reading

Posted in 02 Exodus, 27 Daniel | Comments Off on Heet onder de voeten

De beloften van God

25 Vereer de HEER, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten. 26 Geen enkele vrouw in jullie land zal dan een miskraam krijgen of onvruchtbaar zijn, en ik zal je een lang leven … Continue reading

Posted in 02 Exodus, 40 Matheus | Comments Off on De beloften van God