Category Archives: 43 Johannes

De wil van de Vader

Lukas 22 29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, 30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt. (Lukas … Continue reading

Posted in 42 Lukas, 43 Johannes | Comments Off on De wil van de Vader

Altijd hoop

Romeinen 11 30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, 31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Altijd hoop

De volheid

Romeinen 11 23 En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. 24 Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De volheid

In de goedertierenheid blijven

Romeinen 11 22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 23 En ook zij zullen, als … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on In de goedertierenheid blijven

Geënt

Romeinen 11 19 U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. 20 Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. 21 … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Geënt

Niet te stoppen

Romeinen 8 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Niet te stoppen

Zijn kinderen worden

Romeinen 8 12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. 13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Zijn kinderen worden

Leven naar de Geest

Romeinen 8 4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Leven naar de Geest

Het leven overstijgt de dood

Romeinen 5 15 Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Het leven overstijgt de dood

Werken van Gods familie

Romeinen 4 3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. 4 Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. 5 … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Werken van Gods familie