Snap out of it

Handelingen 7

51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. 52 Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. (Handelingen 7:51-52)

Dit tekstgedeelte is net een parel waar we heel lang naar kunnen kijken en steeds beter gaan zien hoe mooi het is. Het lijkt misschien een vers waarmee Stefanus andere mensen wil afkraken en kapot maken, maar in werkelijkheid is het een vers vol van liefde en in die liefde zien we het diepe verlangen om de mensen te laten proeven van het heerlijke evangelie.

Want wat er te lezen staat is dat de hoorders koppig zijn, ze willen maar niet luisteren. En door die koppigheid hebben ze zelfs de Vervulling van de belofte van God vermoord. Ze moeten goed begrijpen hoe gevaarlijk ze bezig zijn, de blindheid en doofheid waarin ze leven beperkt hun zicht op de geestelijke werkelijkheid. En dat is waarom Stefanus zo’n sterke toon aanslaat, zijn boodschap is: snap out of it!

En dan begrijpen we de woorden: ‘u verzet u altijd tegen de Heilige Geest.’ De Heilige Geest is de bron van waarheid. De Heilige Geest is degene die ons leidt naar de werkelijkheid in God. Op het moment dat we dezelfde koppigheid hebben als de religieuze leiders verzetten wij ons ook tegen de Heilige Geest. Dus alle wegen die niet leiden naar een leven dichter naar God toe zijn in werkelijkheid wegen die zich verzetten tegen de Heilige Geest.

Wie leidt ons in ons leven, wie bepaalt de weg waarop wij wandelen? En dan gaat het in eerste instantie niet over de keuzes van een baan of een huwelijkspartner, het gaat in de eerste plaats om het pad dat wij bewandelen in geloof. Zijn wij elke dag gevoelig voor de Heilige Geest, zijn wij bewust bezig met het luisteren naar wat de Heilige Geest ons elke dag weer influistert.

De klacht dat we maar niet weten welke stem van God is en welke van de duivel ligt niet aan God. Hij spreekt, heel duidelijk. De vraag is, staan wij er voor open. Denk aan iemand die er altijd goed uitziet, altijd de perfecte kleren aan heeft. Zo iemand heeft dat niet toevallig, diegene zit bijna dagelijks op twintig verschillende kleding websites te kijken naar de nieuwste mode. Diegene staat er voor open. Zo moeten wij ook leren open te staan voor de stem van God, we moeten bewust een stap naar achter durven doen om zo te kijken wat Gods verlangen is.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.