Category Archives: 54 1 Timotheus

Siergeloof

1 Timotheus 6 20 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. 21 Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Siergeloof

Onzekerheid van rijkdom

1 Timotheus 6 17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Onzekerheid van rijkdom

God leren kennen

1 Timotheus 6 15 De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, 16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on God leren kennen

Een levende God

1 Timotheus 5 13 Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, 14 dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Een levende God

Levensles

1 Timotheus 5 11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. 12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Levensles

Tevrede?

1 Timotheus 5 6 Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. 7 Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. 8 Als wij echter voedsel … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Tevrede?

De kern van het geloof

1 Timotheus 5 8 Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on De kern van het geloof

Winst

1 Timotheus 5 6 Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. 7 Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. (1 Timotheus 6:6-7) Als er iets … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Winst

Verwaand

1 Timotheus 5 3 Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, 4 dan is hij verwaand, weet … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Verwaand

Slavernij?

1 Timotheus 5 1 Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard achten, opdat de Naam van God en de leer niet gelasterd worden. 2 En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat … Continue reading

Posted in 54 1 Timotheus | Comments Off on Slavernij?