Category Archives: 41 Markus

Koorts

Lukas 4 39 En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen. (Lukas 4:39) We leven in het rijke westen. Een groot deel van de overheidsuitgaven gaan naar … Continue reading

Posted in 41 Markus, 42 Lukas | Comments Off on Koorts

Realiteit of waanzin

Markus 8:31-38 De afgelopen vier overdenkingen gingen over dit gedeelte in Markus. Petrus die Jezus terecht wijst omdat Jezus een verkeerd beeld lijkt te scheppen over Zijn toekomst. Maar Jezus grijpt dit moment aan om duidelijk te maken hoe snel … Continue reading

Posted in 41 Markus | Comments Off on Realiteit of waanzin

In welke tijd leven we?

Markus 8:31-38 38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, … Continue reading

Posted in 41 Markus | Comments Off on In welke tijd leven we?

De leugen najagen

Markus 8:31-38 35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. (Markus 8:35) Dit is niet een populair gedeelte om … Continue reading

Posted in 41 Markus | Comments Off on De leugen najagen

De leugen doorgronden

Markus 8:31-38 34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. (Markus 8:34)  Gisteren heb ik duidelijk willen maken … Continue reading

Posted in 41 Markus | Comments Off on De leugen doorgronden

Vijandig gebied

Markus 8:31-38 8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. (1 Petrus 5:8) Wij hebben geen Christen-vervolging in Nederland, wij leven in een relatief … Continue reading

Posted in 41 Markus, 60 1 Petrus | Comments Off on Vijandig gebied

Een andere kijk op het leven

Openbaring 20 1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel  met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. (Openbaring 20:1) Het lezen van dit bijbel boek veranderd ons beeld van het leven. We beginnen … Continue reading

Posted in 41 Markus, 66 Openbaring | Comments Off on Een andere kijk op het leven

De laatste schaal van Gods toorn

Openbaring 16 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. (Openbaring 16:17) Dit laatste gedeelte van … Continue reading

Posted in 41 Markus, 66 Openbaring | Comments Off on De laatste schaal van Gods toorn

Hoe de kleine poort binnen te gaan

Markus 10:13-16 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. (Markus 10:14) … Continue reading

Posted in 41 Markus | Comments Off on Hoe de kleine poort binnen te gaan

Zo serieus??

Markus 10:17-31 29 Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, (Mark 10:29)  Moeten we het evangelie zo serieus nemen, is dit niet een … Continue reading

Posted in 41 Markus | Comments Off on Zo serieus??