Category Archives: 58 Hebreeen

Heiligen

Efeze 1 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: (Efeze 1:1) Allereerst wil ik een kanttekening zetten bij de vertaling van deze tekst waar … Continue reading

Posted in 49 Efeze, 58 Hebreeen | Comments Off on Heiligen

Gelovig gebed

Jakobus 5 15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen, 59 Jakobus | Comments Off on Gelovig gebed

Hoeveel hebben we nodig om te geloven?

Johannes 20 28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! 29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 58 Hebreeen | Comments Off on Hoeveel hebben we nodig om te geloven?

Een andere realiteit

Johannes 11 15 En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar laten wij naar hem toe gaan. 16 Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: Laten ook wij gaan om … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 58 Hebreeen | Comments Off on Een andere realiteit

God laat ons niet in de kou staan

Johannes 4 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen … Continue reading

Posted in 29 Joel, 58 Hebreeen | Comments Off on God laat ons niet in de kou staan

God zien

Johannes 1 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. (Johannes 1:18) Dit is de sleutel van de komst van Jezus. De sleutel ligt niet in … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 58 Hebreeen | Comments Off on God zien

Werken aan het koninkrijk van God

1 Petrus 1 12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben  door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen, 60 1 Petrus | Comments Off on Werken aan het koninkrijk van God

Smyrna (2)

Openbaring 2:8-11 10 Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen, 66 Openbaring | Comments Off on Smyrna (2)

Jezus het licht

Openbaring 1:10-16 Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. (Openbaring 1:13b-14) … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 58 Hebreeen, 66 Openbaring | Comments Off on Jezus het licht

Introductie over Openbaring van Johannes

Openbaring 1:1-3 39 Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40 omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen, 66 Openbaring | Comments Off on Introductie over Openbaring van Johannes