Category Archives: 05 Deuterenomium

Simpele religie

Romeinen 10 6 De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. 7 Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is … Continue reading

Posted in 05 Deuterenomium, 45 Romeinen | Comments Off on Simpele religie

Oud en Nieuw

Romeinen 6 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want … Continue reading

Posted in 05 Deuterenomium | Comments Off on Oud en Nieuw

Zegen of Vloek

Deuteronomium 28:1-69 2 En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent: 3 Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het … Continue reading

Posted in 05 Deuterenomium | Comments Off on Zegen of Vloek

Verleid

Matheus 4:1-11 1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. (Matheus 4:1)  De duivel probeert Jezus te verleiden en uit het antwoord van Jezus is te zien wat … Continue reading

Posted in 02 Exodus, 05 Deuterenomium, 40 Matheus | Comments Off on Verleid