Category Archives: 06 Jozua

De wet vandaag de dag

Jozua 1 7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft.  Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal … Continue reading

Posted in 06 Jozua | Comments Off on De wet vandaag de dag

Kiezen (2)

Jozua 24:1-28 20 Wanneer u de HEER verlaat en andere goden gaat dienen, zal hij zich tegen u keren. Dan zal hij u niet langer weldaden bewijzen, maar u kwaad doen en u vernietigen.’ (Jozua 24:20) Jozua spreekt hier tot het … Continue reading

Posted in 06 Jozua | Comments Off on Kiezen (2)

Kiezen

Jozua 24:1-28 15 Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. … Continue reading

Posted in 06 Jozua, 43 Johannes | Comments Off on Kiezen