Het L-woord

Psalm 63

12 Maar de koning zal zich in God verblijden;
al wie bij Hem zweert, zal zich beroemen,
want de mond van de leugenaars zal gestopt worden.
(Psalm 63:12)

We leven in een tijd waarin er heel veel informatie op ons afkomt. Zoveel informatie dat we eigenlijk niet meer kunnen weten wat er waar is. We leven in een tijd waar de leugen lijkt te regeren. En als christen moet er dan een belletje gaan rinkelen, want is het niet de duivel die door Jezus de vader van alle leugens werd genoemd.

Want ook in de tijd van Jezus was er al een probleem met leugens. Blijkbaar luisterden de geestelijke leiders naar die leugens. En die leugens zorgden er voor dat ze niet meer helder konden denken en ze het werk dat God aan het doen was niet konden herkennen. En eigenlijk is dat en heel triest verhaal, verblind door woorden.

In ons hart moet er een verlangen komen naar waarheid, de waarheid die in God is. De waarheid die ons pad beschijnt zodat we weten waar we kunnen wandelen. En de weg daar naar toe is als we God leren vrezen in ons leven. We moeten vraagtekens leren zetten bij de dingen die we voor waar houden. We moeten bereidt zijn om even onze trots opzij te zetten en te twijfelen aan wat wij weten.

Want het is niet ons intellect en ook niet het instituut wat wij kerk noemen, waar de waarheid vandaan komt. Het is uit de mond van de Vader, het is in het kennen van Wie Hij is. Het is zijn als koning David die alle hoop op Hem heeft gevestigd en daarom weet dat de waarheid hem leidt.

De leugen mag dan overal om ons heen zijn, maar we hoeven niet bevreesd te zijn. Als wij met heel ons hart en als ons verstand en al onze kracht op Hem gericht blijven mogen we weten dat we niets te vrezen hebben. Hij is de weg, de waarheid en het leven. De leugen zal vergaan, de leugen zal teniet worden gedaan. Maar de eeuwige waarheid zal altijd blijven bestaan.

* Het mag naar aanleiding van deze overdenking duidelijk zijn dat het zweren in deze verzen niets te maken heeft met het misbruiken van Gods naam. In deze context betekent het dat zij die bij Hem zweren, Hem heel serieus nemen in hun leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.