Reformatorische haren

Handelingen 7

35 Die Mozes, die zij afgewezen hadden toen zij zeiden: Wie heeft u tot een leider en rechter aangesteld? hém heeft God als leider en verlosser gezonden door de hand van de Engel Die aan hem verschenen was in de doornstruik. 36 Deze heeft hen uitgeleid, terwijl hij wonderen en tekenen deed in het land Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn, veertig jaar. 37 Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren. (Handelingen 7:32-34)

Elke keer als we horen over iemand die schijnt te profeteren of bij wie er wonderen gebeuren, beginnen onze gereformeerde haren rechtovereind te staan. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat er vandaag de dag iemand is die op zo’n wonderbaarlijke wijze gebruikt zal worden door God.  Maar is dat niet precies hetzelfde als wat de religieuze leiders deden in de tijd van Jezus?

God had zelf Israël uit Egypte kunnen bevrijden, God had Mozes daar helemaal niet voor nodig. En toch gaat Hij deze bijzondere weg met een mens zoals jij en ik. Wij zijn teveel op onszelf gericht altijd maar die zogenaamde nederigheid waar wij het altijd over ons zondige bestaan hebben. In werkelijkheid is dat trots, de trots die de touwtjes van ons leven in eigen handen wil houden.

Als we de bijbel goed lezen dan weten we dat God met ons samen wil werken. Als je als ouder met je kind iets samen gaat doen, dan is het ook niet leuk als je alles zelf doet en je kind maar een beetje schaapachtig langs de kant staat te kijken. Natuurlijk wil je helpen, maar je wil ook graag je kind zien groeien. Zo is het ook bij God, Hij verlangt er naar dat Zijn schepping groeit in een relatie met Hem.

Mozes was een man net als jij en ik, maar Mozes was wel in staat om te gehoorzamen naar de woorden van God. En zo moeten wij ook in deze moeilijke tijd leren luisteren naar wat Gods verlangen is voor ons leven. Juist nu verlangt God er naar dat we wandelen zoals Mozes dat deed. Juist nu, nu de Heilige Geest is uitgestort verlangt God er naar dat we luisteren naar Zijn woorden.

Laten we Mozes niet op een verhoging zetten alsof hij meer is dan ons. Want dan duwen we de verantwoordelijkheid die God ons gegeven heeft van ons af. Dan sluiten we de deuren van ons leven voor een wonderbaarlijke wandel waarvan God verlangt dat we die hebben.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.