Category Archives: 51 Kollosenzen

Overtuigd van Gods wil

Romeinen 12 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2) We zijn ons er misschien … Continue reading

Posted in 45 Romeinen, 51 Kollosenzen | Comments Off on Overtuigd van Gods wil

Hemels perspectief

Johannes 11 11 Dit sprak Hij, en daarna zei Hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. 12 Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 51 Kollosenzen | Comments Off on Hemels perspectief

Ik wist het wel

Johannes 2 21 Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam. 22 Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het woord … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 51 Kollosenzen | Comments Off on Ik wist het wel

Jezus in ons

Kollosenzen 2:4-15 6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, 7   geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent;  wees daarin overvloedig, met dankzegging. 8   Pas op … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Jezus in ons

Bidden

Kolossenzen 4:2-6 2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. (Kolossenzen 4:2) Deze zin van Paulus geeft ons een belangrijk wapen voor het leven. Niet alleen het geestelijk leven maar ons hele leven. Verschillende keren schrijft Paulus in zijn brieven … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Bidden

Wees wie je bent

Kolossenzen 3:18-25 23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, (Kolossenzen 3:23) Nadat Paulus heeft uitgelegd dat Jezus de weg naar het nieuwe leven is, komt hij met praktische … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | 1 Comment

Nieuwe kleding

Kolossenzen 3:12-17 12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kolossenzen 3:12-17) Als het na het lezen van de eerste twee … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Nieuwe kleding

Het christelijke leven

Kolossenzen 3:5-17 5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. (Kolossenzen 3:5,6) Het is terugkerend … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Het christelijke leven

Poetisch leven

Kolossenzen 3:1-4 1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. (Kolossenzen 3:1) Paulus heeft het helemaal in zijn hoofd zitten het evangelie dat God … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Poetisch leven

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Kolossenzen 2:6-23 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Ik ben de weg, de waarheid en het leven