Category Archives: 40 Matheus

Paulus’ motivatie

Romeinen 11 13 Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, 14 om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 45 Romeinen | Comments Off on Paulus’ motivatie

De boodschap van vrede

Romeinen 10 14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 15 En hoe zullen … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 45 Romeinen | Comments Off on De boodschap van vrede

God kiest

Romeinen 9 25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. 26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 45 Romeinen | Comments Off on God kiest

Op God hopen

Romeinen 8 25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De … Continue reading

Posted in 23 Jesaja, 40 Matheus, 45 Romeinen | Comments Off on Op God hopen

Onze Vader

Romeinen 8 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 45 Romeinen | Comments Off on Onze Vader

Heilige Geest

Romeinen 8 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 45 Romeinen | Comments Off on Heilige Geest

Abraham is rechtvaardig

Romeinen 4 1 Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft? 2 Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. 3 Want … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 45 Romeinen | Comments Off on Abraham is rechtvaardig

Zo intiem

Romeinen 2 29 maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. (Romeinen 2:29) Het … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 45 Romeinen | Comments Off on Zo intiem

Rijkdom van Zijn genade

Efeze 1 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, (Efeze 1:7-8) De laatste woorden … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 49 Efeze | Comments Off on Rijkdom van Zijn genade

Genade en Vrede

Efeze 1 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: 2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 49 Efeze | Comments Off on Genade en Vrede