Daily Archives: May 5, 2016

De geestelijke werkelijkheid

Handelingen 6 1 In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. 2 En de twaalf riepen de menigte … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De geestelijke werkelijkheid