Category Archives: 45 Romeinen

Leren luisteren

Handelingen 11 11 En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen, die vanuit Caesarea naar mij toe gestuurd waren, voor het huis waarin ik was. 12 En de Geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, 45 Romeinen | Comments Off on Leren luisteren

De God van de werkelijkheid

Romeinen 15 28 Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. 29 En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on De God van de werkelijkheid

Roekeloosheid

Romeinen 15 28 Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. 29 En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Roekeloosheid

Verbondenheid

Romeinen 15 25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen, 26 want de gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het goedgevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. 27 Zij hebben … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Verbondenheid

Groot geestelijk leven

Romeinen 15 23 Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, 24 zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Groot geestelijk leven

Pure motivatie

Romeinen 15 20 En evenzo stelde ik er mijn eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen. 21 Maar zoals geschreven staat: Zij aan … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Pure motivatie

Motivatie voor de verkondiging van Gods woord

Romeinen 15 17 Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. 18 Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Motivatie voor de verkondiging van Gods woord

Een sterke boodschap

Romeinen 15 14 Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op u – dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. 15 Maar … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Een sterke boodschap

Blijdschap en vrede in de verheerlijking van God

Romeinen 15 10 En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk! 11 En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! 12 En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Blijdschap en vrede in de verheerlijking van God

Van Abraham tot ons

Romeinen 15 8 En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen, 9 en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Van Abraham tot ons