Waarom de Herziene Staten Vertaling?

Voor een lange tijd heb ik de Nieuwe Bijbel Vertaling gebruikt voor de overdenkingen op deze website. Het is een populaire bijbel vertaling die door veel mensen wordt gebruikt.

Maar naar mate ik deze vertaling meer gebruik, merk ik dat het een vertaling is waar meer in wordt geïnterpreteerd. Omdat ik in India woon lees ik persoonlijk Engelse vertalingen waardoor ik merk dat de NBV soms niet de juiste lading dekt. Niet omdat het niet juist is vertaald maar te veel is geïnterpreteerd (naar mijn mening).

Voorbeeld: (Openbaring 6:11)

11 Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. (NBV)

11 En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. (HSV)

In dit voorbeeld gaat het om het woord rust in de NBV vertaald als geduld. Het griekse woord hiervoor betekend ook rust (rest/refresh). Buiten de vraag om of de interpretatie de juiste is, merk ik dat de NBV over het algemeen meer interpreteert dan de meer conservatieve vertalingen. Mijn probleem is dus niet zozeer met de interpretatie op zich maar DAT er meer geïnterpreteerd wordt.

Want in dit geval voel ik dat het tekort doet aan de betekenis die Jezus wil geven. Het is niet alleen maar geduld hebben het is meer dan dat. Het is in vertrouwen wachten/rusten tot de tijd komt.

Omdat dit mij meerdere keren is opgevallen bij het schrijven van de overdenkingen, heb ik besloten om over te stappen op de Herziene Bijbel Vertaling.

Gods zegen,