Category Archives: 01 Genesis

Vriendschap met God

Romeinen 4 11 En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel … Continue reading

Posted in 01 Genesis, 42 Lukas, 45 Romeinen | Comments Off on Vriendschap met God

God geopenbaard

Johannes 18 37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te … Continue reading

Posted in 01 Genesis, 43 Johannes | Comments Off on God geopenbaard

Leugens over God

Genesis 3 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet  dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed … Continue reading

Posted in 01 Genesis | Comments Off on Leugens over God

Gods genade houdt op

Openbaring 18 20 Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar … Continue reading

Posted in 01 Genesis, 66 Openbaring | Comments Off on Gods genade houdt op

Rampen

Openbaring 6 3 Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ 4 Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar … Continue reading

Posted in 01 Genesis, 66 Openbaring | Comments Off on Rampen

De leeuw en het lam

Openbaring 5 5 Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ … Continue reading

Posted in 01 Genesis, 10 2 Samuel, 66 Openbaring | Comments Off on De leeuw en het lam

Efeze (3)

Openbaring 2:1-7 7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.” (Openbaring 2:7) Het gaat er om of we echt willen luisteren. … Continue reading

Posted in 01 Genesis, 66 Openbaring | Comments Off on Efeze (3)

God on your side

Genesis 12:1-9 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ (Genesis 12:3) Abraham wordt door God geroepen om met Hem op reis te gaan. En … Continue reading

Posted in 01 Genesis | Comments Off on God on your side

Zal de wereld beter worden?

Genesis 13:5-12 10 Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de … Continue reading

Posted in 01 Genesis | Comments Off on Zal de wereld beter worden?

Het kwaad niet toelaten

Genesis 4:1-16 7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ … Continue reading

Posted in 01 Genesis | Comments Off on Het kwaad niet toelaten