Gods goedheid

Psalm 63

4 Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
(Psalm 63:4)

Het enthousiasme druipt er vanaf, niets is groter en heerlijker dan Gods goedertierenheid. Het is zelfs zoveel beter dan het leven zelf. En daarom bezingt David Gods heerlijkheid en almacht, maar vooral Zijn goedertierenheid.

Het leven is een ervaring, het leven is een bestaan, is een weten dat we zijn. Het leven is de essentie van wie we zijn, onze naam kan op zich wel doorleven in de geschiedenisboeken maar na onze dood is het bestaan hier op aarde voorbij. We kunnen nog zo rijk zijn of succesvol, we hebben allemaal dat vooruitzicht. Het is het belangrijkste “bezit” dat we hier op aarde hebben.

En dat is waar David Gods goedertierenheid tegenover zet. Want daar waar het hoogste bezit ons leven is, overstijgt Gods goedheid zelfs dat. Hebben wij wel het juiste beeld van onze Vader in de hemel? Kennen wij de hemelse Vader zoals David en Jezus Hem kende. Zij wisten werkelijk hoe goed de almachtige en trouwe God van hemel en aarde is.

Leer Hem zo kennen dat Zijn goedheid al meer is dan het leven dat we hebben. Want dat zal de bron zijn van het geloof in een echte God die werkelijk alle goedheid is. Het is bijna kerst, wanneer komen we tot de kern van wat de engelen zongen bij de herders?

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.