Monthly Archives: April 2016

Getuigen van het leven

Handelingen 5 20 Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. (Handelingen 5:20) Toen de engel de apostelen uit de gevangenis bevrijdde gaf hij hen deze opdracht mee. Ze waren juist opgesloten … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Getuigen van het leven

Een ander leven

Handelingen 5 32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. (Handelingen 5:32) Doen wij het evangelie niet ongelofelijk veel onrecht aan? We leven ons … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Een ander leven

Zoete boodschap

Handelingen 5 30 De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem aan een kruishout te hangen. 31 Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Zoete boodschap

De juiste beslissing

Handelingen 5 28 Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De juiste beslissing

Twijfelen

Handelingen 5 25 En er kwam iemand die hun berichtte: Zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. 26 Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Twijfelen

Wonderbaarlijke wijze

Handelingen 5 20 Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. 21 Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hogepriester en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Wonderbaarlijke wijze

Geloof en gehoorzaamheid

Handelingen 5 20 Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. 21 Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hogepriester en … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Geloof en gehoorzaamheid

Vrij van de wereld

Handelingen 5 17 Maar de hogepriester stond op, en allen die bij hem waren (dit was de sekte van de Sadduceeën) en zij werden vervuld met afgunst. 18 En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Vrij van de wereld

Heilige kracht

Handelingen 5 14 En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, 15 zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Heilige kracht

Groeiend geloof

Handelingen 5 14 En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, 15 zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Groeiend geloof