Category Archives: Bible

De banier

Psalm 60 6 Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen, om die op te heffen als teken van de waarheid, Sela 7 opdat Uw beminden gered worden. Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons. (Psalm 60:6-7) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on De banier

Strijd

Psalm 56 6 De hele dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. 7 Zij scholen samen, zij verbergen zich; zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. 8 Zouden zij bij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Strijd

Post-christelijke moraal

Psalm 55 21 Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had, hij ontheiligt zijn verbond. 22 Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar het zijn getrokken zwaarden. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Post-christelijke moraal

Volkomen wonder

Psalm 53 7 Och, dat Israëls volkomen verlossing uit Sion kwam! Wanneer God de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn. (Psalm 53:7) Als we dit gebed lezen dan moeten we 1 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Volkomen wonder

Goed doen

Psalm 53 4 Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goeddoet, zelfs niet één. (Psalm 53:4) Hoe kan het dat het zover is gekomen? God heeft ons zelf geschapen, is het dan niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Goed doen

God zoekt ons

Psalm 53 3 God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. (Psalm 53:3) God heeft wel degelijk een doel en het doel is zeker niet om de … Continue reading

Posted in Bible | Comments Off on God zoekt ons

Andere mensen leren

Psalm 51 15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren. (Psalm 51:15) Een belangrijk woord in dit vers is “dan”. Het gaat om het gebed hiervoor, zijn verlangen om aan de andere kant … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Andere mensen leren

Wat wij hebben

Psalm 50 22 Begrijp dit toch, u die God vergeet; anders verscheur Ik, en er is niemand die redt. 23 Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien. (Psalm 50:22-23) Een … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Wat wij hebben

Gods huis

Psalm 48 1 Een lied, een psalm, van de zonen van Korach. 2 De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg. 3 Mooi van ligging, een vreugde voor heel de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Gods huis

Bruid

Psalm 45 14 De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. 15 In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Bruid