Category Archives: 46 1 Korinthe

Christus in ons

Romeinen 8 10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, … Continue reading

Posted in 45 Romeinen, 46 1 Korinthe | Comments Off on Christus in ons

Aan Hem gelijk zijn

1 Johannes 3 1 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen … Continue reading

Posted in 46 1 Korinthe | Comments Off on Aan Hem gelijk zijn

Eeuwig leven

Johannes 20 1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. 2 Daarom snelde zij terug en … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe | Comments Off on Eeuwig leven

Het Paaslam

Johannes 19 31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe | Comments Off on Het Paaslam

Wie is onze herder?

Johannes 10 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe | Comments Off on Wie is onze herder?

Een vers om verkeerd te gebruiken

Johannes 4 36 En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. 37 Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst. 38 Ik … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe | Comments Off on Een vers om verkeerd te gebruiken

Wijsheid van boven

Johannes 3 31 Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. 32 En wat Hij gezien en gehoord heeft, … Continue reading

Posted in 20 Spreuken, 43 Johannes, 46 1 Korinthe | Comments Off on Wijsheid van boven

Kerkgebouw is geen tempel

Johannes 2 18 Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen? 19 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe | Comments Off on Kerkgebouw is geen tempel

Je best doen

Openbaring 20 12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 13 ieders werk zal openbaar worden.  De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk … Continue reading

Posted in 46 1 Korinthe, 66 Openbaring | Comments Off on Je best doen

Boodschappers

Openbaring 19 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij:  Dit zijn de waarachtige woorden van God. 10   En ik … Continue reading

Posted in 46 1 Korinthe, 66 Openbaring | Comments Off on Boodschappers