Daily Archives: May 30, 2016

Snap out of it

Handelingen 7 51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. 52 Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Snap out of it