Daily Archives: May 2, 2016

Het geloof van Gamaliël

Handelingen 5 34 Maar er stond iemand op in de Raad, een Farizeeër van wie de naam Gamaliël was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Het geloof van Gamaliël