Daily Archives: May 26, 2016

Een nieuwe generatie

Handelingen 7 41 En zij maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod, en zij waren verblijd over de werken van hun handen. 42 En God keerde Zich af en gaf hen over om het … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Een nieuwe generatie