Category Archives: 55 2 Timotheus

Verbonden

2 Timotheus 4 19 Groet Prisca en Aquila, en het huis van Onesiforus. 20 Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. 21 Beijver u om voor de winter te komen. U groeten Eubulus, Pudens, … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Verbonden

Het gevoel en geloof

2 Timotheus 4 16 Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. 17 Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Het gevoel en geloof

Te oud?

2 Timotheus 4 13 Breng, wanneer u komt, de reismantel mee die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkamenten. 14 Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Moge de Heere hem vergelden naar … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Te oud?

Dienstbaarheid

2 Timotheus 4 9 Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, 10 want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. 11 Alleen Lukas … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Dienstbaarheid

Een doel

2 Timotheus 4 6 Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. 7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Een doel

Alleen

2 Timotheus 4 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Alleen

Leren en onderwijzen

2 Timotheus 4 1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Leren en onderwijzen

De bijbel als een boek om van te leren

2 Timotheus 3 14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on De bijbel als een boek om van te leren

Goed moraal leven

2 Timotheus 3 13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. 14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Goed moraal leven

Godvrucht en vervolging

2 Timotheus 3 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Timotheus 3:12) Hoe komt het dat we als christenen in Nederland weinig last hebben van vervolging? Heeft het te maken met onze geschiedenis … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Godvrucht en vervolging