Category Archives: 59 Jakobus

Vastberaden wandelen

Lukas 4 41 Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus … Continue reading

Posted in 42 Lukas, 59 Jakobus | Comments Off on Vastberaden wandelen

Dwaalweg

Jakobus 5 19 Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, 20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Dwaalweg

Het gebed van Elia

Jakobus 5 Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 17 Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Het gebed van Elia

Rechtvaardig gebed

Jakobus 5 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:16) Het gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dit kan nogal een moeilijk … Continue reading

Posted in 45 Romeinen, 59 Jakobus | Comments Off on Rechtvaardig gebed

Gelovig gebed

Jakobus 5 15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen, 59 Jakobus | Comments Off on Gelovig gebed

Verlossing

Jakobus 5 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig … Continue reading

Posted in 23 Jesaja, 43 Johannes, 59 Jakobus | Comments Off on Verlossing

Zonden en Ziekten

Jakobus 5 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Zonden en Ziekten

God in alles

Jakobus 5 13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on God in alles

Ja ja

Jakobus 5 12 Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Ja ja

Leren van onze grote voorbeeld

Jakobus 5 10 Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. 11 Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de … Continue reading

Posted in 59 Jakobus | Comments Off on Leren van onze grote voorbeeld