Monthly Archives: October 2018

Vroom en oprecht

Psalm 37 37 Let op de vrome en zie naar de oprechte, sjin want het einde van die man zal vrede zijn. (Psalm 37:37) Deze overtuiging moet heel sterk zijn in ons leven, wij moeten er van overtuigd zijn dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Vroom en oprecht

Het gaat allemaal voorbij

Psalm 37 35 Ik heb een gewelddadige goddeloze gezien, resj die zich wijd vertakte als een bladerrijke inheemse boom. 36 Maar hij ging voorbij, en zie, hij was er niet meer; ik zocht hem, maar hij was niet te vinden. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het gaat allemaal voorbij

De vijand

Psalm 37 32 De goddeloze loert op de rechtvaardige tsade en probeert hem te doden, 33 maar de HEERE geeft hem niet over in zijn hand en verklaart hem niet schuldig, wanneer hij geoordeeld wordt. 34 Wacht op de HEERE … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De vijand

Een mooi leven

Psalm 37 30 De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting, pe zijn tong spreekt het recht. 31 De wet van zijn God is in zijn hart; zijn schreden wankelen niet. (Psalm 37:30-31) Als we er naar zouden verlangen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een mooi leven

Gods verlangen

Psalm 37 28 Want de HEERE heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid. 29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods verlangen

De lusten van een rechtvaardig leven

Psalm 37 25 Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, nun maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood. 26 De hele dag ontfermt hij zich en leent uit, en zijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De lusten van een rechtvaardig leven

Rechtvaardig

Psalm 37 22 Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten; maar wie door Hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid. 23 De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, mem Hij vindt vreugde in zijn weg. 24 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Rechtvaardig

Consequenties

Psalm 37 20 Maar de goddelozen komen om; kaph de vijanden van de HEERE zijn als het kostbaarste van de lammeren: zij verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen. 21 De goddeloze leent en betaalt niet terug, lamed maar de rechtvaardige … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Consequenties

Gekend worden

Psalm 37 18 De HEERE kent de dagen van de oprechten, jod hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. 19 Zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil, in dagen van honger worden zij verzadigd. (Psalm 37:18-19) Om zo gekend … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gekend worden

Gebroken armen

Psalm 37 16 Het weinige dat de rechtvaardige heeft, teth is beter dan de overvloed van vele goddelozen. 17 Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen. (Psalm 37:16-17) Als we een leven kiezen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gebroken armen