Een mooi leven

Psalm 37

30 De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting, pe
zijn tong spreekt het recht.
31 De wet van zijn God is in zijn hart;
zijn schreden wankelen niet.
(Psalm 37:30-31)

Als we er naar zouden verlangen dat we dit leven hebben worden we al snel gezien als arrogant. Je kunt jezelf gewoon niet beter gaan voelen, hoe slechter je voelt hoe vromer je bent. Maar dat is simpelweg niet bijbels. Natuurlijk laat de bijbel ons weten dat er niets goeds in ons is maar de enige reden dat Paulus dat zei was om compleet te gaan vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest.

Want in God is alles mogelijk, ook dat wij mogen leven zoals David dat hier beschrijft. Mensen die niet worden gedreven door egoïstisch gedachten en verlangens, maar worden gedreven door een verlangen om God lief te hebben. We kunnen onszelf niet vertrouwen, maar als we het kruis en de Heilige Geest in ons leven toelaten dan zullen ook wij ons vullen met de wet van God.

De wet is dan geen last meer, het is het verlangen van de Vader. De wet in ons hart is dan zoet omdat we zien hoe goed het is. Onze schreden zullen dan niet wankelen. Wat een heerlijk leven mogen we hebben in God, een rechtvaardig leven dat niets te maken heeft met vrome theologie. Een rechtvaardig leven dat echt is.

Wat een echt rechtvaardig leven is een leven dat doordrongen is van God liefde en kracht. Een leven dat niet wankelt omdat het vertrouwen op God is. Daarom verlang naar Zijn wet in jouw hart, niet omdat je het uit je hoofd hebt geleerd, maar omdat het jouw verlangen is geworden. Zoek Hem, zoek Zijn liefde en Zijn waarheid. Het is echt een mooi leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.