Daily Archives: October 26, 2018

Gods verlangen

Psalm 37 28 Want de HEERE heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid. 29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods verlangen