Gods verlangen

Psalm 37

28 Want de HEERE heeft het recht lief
en zal Zijn gunstelingen niet verlaten;
voor eeuwig worden zij bewaard,
maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.
29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten
en voor eeuwig daarop wonen.
(Psalm 37:28-29)

Het eerste dat we moeten doen is leren begrijpen wat Gods verlangen is. We zijn al deze tijd bezig geweest met een religie waarin we elkaar zelfs naar het leven staan. We creëren onze eigen denominaties en schrijven boeken vol met onze eigen dogma’s. Maar de vraag die wij ons echt moeten stellen is of God daar wel zo blij mee is? En daar weten we het antwoord op, want het was Jezus die voor ons bad, dat wij in eenheid zouden wandelen. Dat is Zijn verlangen.

Waar gaat dat fout? Of beter nog, hoe moeten we dit oplossen? De eerste vraag is vrij simpel, we kijken alleen naar ons eigen positie. We hebben een egoïstische religie gecreëerd waar het draait om onze redding van de hel. We kijken nauwelijks naar wat God echt van ons verlangt. We zien een kruis en we geloven dat het kruis ons heeft verlost van onze zonden. Maar als we eerlijk zijn snappen we niet waarom?

We moeten leren om te zien wat Gods verlangens zijn, wat is Zijn doel met ons leven? We zijn Zijn schepping en daarin mogen we weten dat Hij een plan heeft voor een mooi en goed leven in Hem. En daar hoort een rechtvaardig leven bij.

En dat is mooi, dat is gewoonweg fantastisch. Als we dat idee niet snappen dan is er toch echt iets mis met ons geloof. Want dan zijn onze verlangens niet de verlangens van God, dan zijn we er nog steeds van overtuigd dat heiligheid een last is. Dat moeten we loslaten, we moeten leren zien dat rechtvaardigheid een doel is waarin we God werkelijk kunnen ontmoeten.

Vergeet even wat jij wil, zoek naar wat God wil en weet dan dat het geen last is maar een lust. Zijn verlangens zijn mooi en zullen je leven verrijken. Je zult werkelijk het leven ontvangen waarin we Zijn liefde en zegeningen zullen zien.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.