Monthly Archives: November 2018

Wat voor een relatie

Psalm 40 9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste. (Psalm 40:9) Als we verliefd zijn dan denken we alleen nog maar aan de ander. En dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Wat voor een relatie

Duurzame relatie

Psalm 40 7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. 8 Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. (Psalm 40:7-8) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Duurzame relatie

Geen offer

Psalm 40 7 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. (Psalm 40:7) Natuurlijk brengen wij geen offers meer, maar de vraag die wij onszelf moeten stellen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geen offer

Vertrouwen op God

Psalm 40 5 Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. 6 HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan, en Uw gedachten, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vertrouwen op God

Een nieuw lied in de mond

Psalm 40 4 Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen. (Psalm 40:4) David is geen robot, God stopt geen liedje in zijn … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een nieuw lied in de mond

De hulp komt, zeker weten

Psalm 40 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. 3 Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De hulp komt, zeker weten

Een relatie met God?

Psalm 39 13 Luister naar mijn gebed, HEERE, neem mijn hulpgeroep ter ore, zwijg niet bij mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij U, een bijwoner, zoals al mijn vaderen. 14 Wend Uw blik van mij af, zodat ik … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een relatie met God?

Het leven van God

Psalm 39 10 Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Ú hebt het gedaan. 11 Neem Uw plaag van mij weg; ik ben bezweken door de bestrijding van Uw hand. 12 Bestraft U iemand met straffen om … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het leven van God

Ken jij God echt?

Psalm 39 9 Red mij van al mijn overtredingen, maak mij niet tot een smaad voor de dwaas. (Psalm 39:9) God kan het, Hij is almachtig, zelfs zo machtig om jou uit de negatieve spiraal te trekken. Alles wat de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Ken jij God echt?

We kunnen alleen nog maar stil zijn

Psalm 39 8 En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U! (Psalm 39:8) Slechts een aantal woorden die zoveel geloof uitspreken. Er is niets anders in dit leven, er is geen andere optie dan te hopen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on We kunnen alleen nog maar stil zijn