Consequenties

Psalm 37

20 Maar de goddelozen komen om; kaph
de vijanden van de HEERE zijn als het kostbaarste van de lammeren:
zij verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen.
21 De goddeloze leent en betaalt niet terug, lamed
maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft.
(Psalm 37:20-21)

Het idee van een hel wordt niet altijd gewaardeerd, mensen vinden het maar eng dat er een God is die mensen blijkbaar wil straffen. Waarom kunnen we niet gewoon met z’n allen samenzijn, ieder zijn eigen leven zonder de ander lastig te vallen. Niet worden geoordeeld op de religie die we aanhangen, gewoon zijn wie we willen zijn.

Het klinkt heel nobel, maar als we daar dieper op ingaan dan zien we dat er toch wat haken en ogen aanzitten. Want wat is het gevolg voor de wereld als God op die toer zou gaan? God heeft ons geschapen, dat betekent ook dat Hij een doel heeft, een visie. Op het moment dat God het voorgaande moet toepassen moet Hij Zijn visie ook opgeven, dan is het niet langer het plan dat Hij had met deze wereld dat bepaald waar we heen gaan, maar onze weerbarstigheid.

Hij schiep mensen in Zijn evenbeeld, met een keuze om lief te hebben, maar ook een keuze om te haten. En daar zit nu precies het probleem, keuzes hebben consequenties. En op het moment dat er consequenties zijn dan kunnen er positieve consequenties zijn en negatieve. En dat is wat wij moeten leren accepteren, want vele van ons (waaronder ook veel christenen) hebben dat niet geaccepteerd. En hebben zelfs het kruis zo vervormd dat het de consequenties voor ons gedrag wegneemt.

Onze keuzes zijn bepalend voor het leven dat wij hebben. En daarom is er een hel, daarom worden de goddelozen afgestraft. Niet omdat ze toevallig geen christen zijn, die onzin heeft de kerk verzonnen. Het kruis was er om ons rechtvaardig te maken, echt rechtvaardig. Het kruis is er zodat wij de keuze maken om het goede te doen, om te overwinnen. En daarom is er een hel, ook voor christenen die de keuze maken om God niet serieus te nemen.

Ons leven heeft nog steeds consequenties, nog steeds is het God die het kwaad tegenwerkt. En daar moeten wij bewust van zijn en naar leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.