Vroom en oprecht

Psalm 37

37 Let op de vrome en zie naar de oprechte, sjin
want het einde van die man zal vrede zijn.
(Psalm 37:37)

Deze overtuiging moet heel sterk zijn in ons leven, wij moeten er van overtuigd zijn dat het de rechtvaardige is die gaat overwinnen. De vrome, degene die standvastig blijft in het geloof en het verlangen naar Gods rechtvaardige koninkrijk, diegene zal blijven staan en zal in vrede leven.

Het enthousiasme moet in ons hart opspringen, dit is waar wij naar mogen verlangen. Het was Jezus die de mensen ook opriep om het koninkrijk van God te zoeken, Gods rechtvaardigheid te vinden in het leven. En dat verlangen moeten wij ook doen groeien in ons leven. Wat een heerlijk verlangen mogen wij hebben naar Zijn rechtvaardigheid.

Mensen zullen naar ons kijken en ze zullen zien dat God met ons is. Kijk naar de oprechte, hun weg zal een weg van vrede zijn. De vrome, de mens die bezig is met het leven in God. Want het woord vroom heeft niets te maken met zwarte sokken en een leven halsstarrig wetten volgen. Een vroom leven is een oprecht leven dat verlangt naar de rechtvaardigheid die in God is.

Vergeet het vrome dat wij hebben vormgegeven, dat is gemaakt door mensen, mensen die een veilige omgeving willen creëren zodat ze vooral niet de fout ingaan. Het vrome dat zichzelf boven de ander verheft. Het vrome waar David het over heeft is een leven vol van Gods leven. Een leven dat diep verlangt naar de rechtvaardigheid van God in ons leven. Geen bescherming tegen het vallen, maar een zoeken naar het koninkrijk van God.

Een vroom leven is een leven vol van passie voor het koninkrijk der hemelen. Een vroom leven zoekt Gods hand in het leven. Een vroom leven is oprecht ten alle tijde zelfs als we de fout ingaan. Een vroom leven durft de feiten te accepteren en te verlangen naar Wie God mag zijn in ons leven.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.