Gekend worden

Psalm 37

18 De HEERE kent de dagen van de oprechten, jod
hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven.
19 Zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil,
in dagen van honger worden zij verzadigd.
(Psalm 37:18-19)

Om zo gekend te worden door de Vader, dat is het doel van het leven als christen. Jezus leefde zo, Hij wist Zich gekend door Zijn Vader en deed daarom de wil van de Vader. Hij liep hier niet rond om Zijn eigen koninkrijk te promoten, het was het koninkrijk der hemelen. In alles was het Gods heerlijkheid die voorop stond, zelfs op het moment dat ze Hem koning wilde maken rende Hij weg. God is degene die Hem de Koning der koningen maakt.

Want als we worden gekend door de Vader dan is alles in Zijn handen. Wij zullen niet beschaamd worden, in de moeilijke tijden is Hij er om in alles te voorzien. God voorziet, God leidt, God geeft kracht, God voorziet zelfs in de meest banale dingen. En daar moeten we op hopen, Hij is onze enige hoop.

Het enige verlangen dat wij moeten hebben is een verlangen naar een oprecht leven, een verlangen om Gods verlangen in ons leven toe te laten. Want Hij heeft een verlangen, Zijn hart brand met een verlangen voor ons leven. En Hij wil dat kenbaar maken voor ons.

Een oprecht leven is een leven dat met een eerlijk hart zoekt naar de wil van God. Mensen die stil durven te staan, mensen die zichzelf onder de loep durven te nemen. God toelaten in ons leven, naar Zijn hart durven te luisteren. Oprecht is schoon zijn van elke vooringenomenheid, met een blanco blaadje voor de troon van God verschijnen en durven te zeggen: ‘U mag mijn leven beschrijven.’

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.