De vijand

Psalm 37

32 De goddeloze loert op de rechtvaardige tsade
en probeert hem te doden,
33 maar de HEERE geeft hem niet over in zijn hand
en verklaart hem niet schuldig, wanneer hij geoordeeld wordt.
34 Wacht op de HEERE koph
en houd u aan Zijn weg.
Dan zal Hij u verheffen om de aarde te bezitten;
u zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid.
(Psalm 37:32-34)

De gedachte dat de meeste goddelozen zich helemaal niet druk maken over de rechtvaardige is een gevaarlijke gedachte. We wanen ons dan op veilige grond terwijl we ons juist moeten realiseren dat we op vijandig gebied leven. Want op het moment dat we ons veilig wanen zullen vers 33 en 34 niet tot leven komen in ons. We doen ons ding, we gaan onze weg en we zien wel waar we terecht komen.

Maar het is niet veilig, de wereld trekt aan ons en het doel van de wereld is onze vernietiging. En of we dat nu letterlijk zien of figuurlijk, het maakt niet uit. Het doel is elke vorm van God liefhebben uit ons te halen. De wereld heeft liever een discussie over de schepping dan dat we getuigen over de liefde van God, de werken van God in ons leven.

Ons leven is niet veilig en als we ons dat realiseren dan begint het geloof van vers 33 en 34. Want dan mogen we weten dat we bij God veilig zijn, Hij zal ons beschermen, Hij zal rechtvaardig handelen in ons leven. Verwacht het van Hem, volg Hem, laat de Heere het middelpunt zijn van je leven.

En uiteindelijk is het God die ons zal verheffen boven alles. Hij zal ons leven beschermen, Hij zal ons van het kwaad verlossen. En daarom is het zo belangrijk om ons te realiseren dat goddelozen echt bestaan. Misschien helpt het om het los te zien van je collega’s en misschien familie die niets met Jezus te maken willen hebben. Zie het als een monster, maar het is echt, het goddeloze is er om ons los te trekken van een innige relatie met de Vader.

Je hebt Hem nodig, in Hem moeten we wandelen, alleen in Hem kunnen we overwinnen. Je hebt een vijand, het goddeloze die ons kapot wil maken. En daar mogen we weten dat we het van Hem mogen verwachten, Hij zal ons kracht geven om het goddeloze te overwinnen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.