De lusten van een rechtvaardig leven

Psalm 37

25 Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, nun
maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien,
of zijn nageslacht op zoek naar brood.
26 De hele dag ontfermt hij zich en leent uit,
en zijn nageslacht is tot zegen.
27 Keer u af van het kwade, doe het goede samech
en bewoon de aarde voor eeuwig.
(Psalm 37:25-27)

Het begint bijna als een verkooppraatje te klinken. David die ons er van probeert te overtuigen om vooral een rechtvaardig leven te hebben. Want blijkbaar is het echt goed voor jouw leven. Het resultaat van een rechtvaardig leven is dat jouw leven voorspoed zal kennen, sterker nog, jouw rechtvaardig leven zal tot zegen zijn voor jouw nageslacht.

Daarom moeten we het kwade nalaten volgens David, zoek de rechtvaardigheid van God. En dat was ook de boodschap van Jezus. Zoek Gods rechtvaardigheid in jouw leven, zoek Zijn koninkrijk en je zult je geen zorgen hoeven te maken over al het andere in het leven. Het is de boodschap die voor David gelde, maar ook voor ons. Het is een boodschap die wij moeten aannemen voor dit leven.

En David heeft gelijk, zijn verkooppraatje is er niet een die ons wat probeert aan te smeren dat niet werkt. Het werkt echt, een rechtvaardige zal echt worden gezegend, de vruchten van een rechtvaardig leven is echt dat God in ons leven gaat werken. En daar begint bij ons het echte geloof, want dan moeten we echt vertrouwen op een God die de rechtvaardigheid ziet in ons leven en dat beantwoord.

Want als we dat weten zullen wij veel meer doen dan alleen naar de kerk gaan. Dan zullen wij het koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid gaan zoeken in ons leven. We verlangen dan naar wat Hij wil doen en vullen ons leven dan in met die verlangens. Het is een verkooppraatje van iets dat veel meer waard is dan alles in het leven. Een rechtvaardig leven dat Gods aandacht trekt.

Wees rechtvaardig, niet omdat het zo lastig is, maar omdat het leven er mooier van wordt. Gods zegen zal in jouw leven zijn, Hij zal met Zijn werken jouw leven vruchten laten dragen. Zet je af tegen het kwade en zoek het goede. Het is geen last, in het kruis is het een lust.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.