Daily Archives: October 19, 2018

Meer dan overvloed

Psalm 37 16 Het weinige dat de rechtvaardige heeft, teth is beter dan de overvloed van vele goddelozen. (Psalm 37:16) En ook deze uitspraak van David is er een die in totale contrast staat met hoe de wereld denkt. Het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Meer dan overvloed