Rechtvaardig

Psalm 37

22 Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten;
maar wie door Hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid.
23 De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, mem
Hij vindt vreugde in zijn weg.
24 Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen,
want de HEERE ondersteunt zijn hand.
(Psalm 37:22-23)

We moeten begrijpen dat de gedachte die David hier beschrijft haaks stond op de gedachte van de maatschappij. En eigenlijk is het niet anders in onze maatschappij. We worden voor gek aangekeken als we christen zijn en zo gauw we heel erg serieus worden in ons geloof is het zelfs de kerk die dat niet kan accepteren. En toch is David er van overtuigd dat rechtvaardigheid de beste weg is die we kunnen bewandelen.

Rechtvaardigheid is goed, het is het mooiste dat we kunnen zijn in dit leven. Rechtvaardig is een leven dat recht is, dat zoekt naar een oprechte wandel, een wandel dat bewust bezig om te wandelen in waarheid en de liefde van God. En omdat God rechtvaardig is, is dat tegelijk onze enige bron om rechtvaardig te wandelen. Het is dan een weg die gedragen is door God in Zijn verlangens.

Dit vraagt van ons echt geloof, we kunnen met deze verzen niet doen alsof. Alsof we gezegend zijn, alsof het de Heere is voor alles heeft gezorgd in ons leven. Het klinkt heel vroom als we het zeggen, maar in werkelijkheid komt het voort uit een leven van rechtvaardigheid. Ook na het kruis, Jezus heeft dit niet ongedaan gemaakt, Jezus heeft dat juist vervuld in ons leven.

Rechtvaardigheid moet een mooi woord worden in onze vocabulaire, die vieze smaak die we hebben is niet echt. De echte smaak van rechtvaardigheid is zoet als honing. Het is een verlangen naar een oprecht leven dat in de waarheid wil wandelen. En als dat de realiteit in ons leven wordt, dan is het God die dat ziet. Hij ziet onze rechtvaardigheid en handelt er naar.

Het is echt mogelijk, het is een leven waar we naar moeten verlangen. Want God verlangt er wel degelijk naar. Het is niet wettisch leven, het is een leven dat gericht is op Hem die de bron is van onze rechtvaardigheid.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.