Monthly Archives: September 2018

Ons hart

Psalm 36 4 De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog; hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. 5 Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht; hij gaat op een weg staan die niet goed is, het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Ons hart

In jouw hart

Psalm 36 1 Een psalm van David, de dienaar van de HEERE, voor de koorleider. 2 De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart: ontzag voor God staat hem niet voor ogen. 3 Want hij vleit zichzelf in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on In jouw hart

Als een koning

Psalm 35 26 Laat beschaamd en tezamen rood van schaamte worden wie zich over mijn onheil verblijden; laat met schaamte en schande bekleed worden wie zich tegen mij verheffen. 27 Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Als een koning

Oprecht vertrouwen op God

Psalm 35 22 U hebt het gezien, HEERE, zwijg niet; Heere, blijf niet ver van mij. 23 Ontwaak en word wakker om mij recht te doen; mijn God en Heere, om mijn rechtszaak te voeren. 24 Doe mij recht naar … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht vertrouwen op God

Onze motivatie

Psalm 35 19 Laat over mij zich niet verblijden wie om valse redenen mijn vijand zijn, en laat niet heimelijk knipogen wie mij zonder reden haten. 20 Want over vrede spreken zij niet, maar tegen de stillen in den lande … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze motivatie

Een relatie

Psalm 35 18 Dan zal ik U loven in de grote gemeente, onder machtig veel volk zal ik U prijzen. (Psalm 35:18) Hoe meer je de psalmen leest, hoe meer het duidelijk moet worden dat David een leven had met … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een relatie

Onrecht blijft slecht

Psalm 35 15 Maar toen ík strompelde, waren zij verblijd en verzamelden zich; zij verzamelden zich om mij heen. Zij waren kreupel en ik merkte het niet, zij scheurden hun kleren en zwegen niet. 16 In hun eigen kring van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onrecht blijft slecht

volharden in liefde

Psalm 35 11 Misdadige getuigen staan tegen mij op; zij eisen iets van mij waarvan ik niet weet. 12 Zij vergelden mij kwaad voor goed, zij willen mij van het leven beroven. 13 Maar ik? Waren zij ziek, dan was … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on volharden in liefde

Het onderspit delven

Psalm 35 9 Dan zal mijn ziel zich in de HEERE verheugen, zij zal vrolijk zijn in Zijn heil. 10 Al mijn beenderen zullen zeggen: HEERE, wie is aan U gelijk! U redt de ellendige van wie sterker is dan … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het onderspit delven

Er is een strijd gaande

Psalm 35 7 Want zonder reden verborgen zij een kuil – hun net – voor mij, zonder reden groeven zij een kuil voor mijn ziel. 8 Laat verwoesting over hem komen zonder dat hij het merkt, laat zijn net, dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Er is een strijd gaande