Gebroken armen

Psalm 37

16 Het weinige dat de rechtvaardige heeft, teth
is beter dan de overvloed van vele goddelozen.
17 Want de armen van de goddelozen worden gebroken,
maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.
(Psalm 37:16-17)

Als we een leven kiezen waarin God werkelijk het middelpunt is mogen we hiervan overtuigd zijn. Het gaat in deze verzen niet om de gebroken armen van de goddelozen, dat is niet de boodschap. De reden dat Jezus het over de hel had was niet om ons te verheugen in de toekomst van de ongelovigen. We moeten ons bewust zijn van het feit dat het God altijd gaat om het goede in de mens.

In alles wat Hij doet gaat het om het mooie en het goede in ons leven naar buiten te brengen. Dat is ook waar het evangelie vol van staat. De genade van God houdt niet op bij het vergeven van onze zonden, Zijn genade wil juist ons de kracht geven om in de verlossing te wandelen. Wandelen in Zijn rechtvaardigheid.

En als we dan deze verzen lezen moet het ons hongerig maken voor dat leven. Een leven dat rijker is dan de overvloed van de goddelozen. Een leven dat verlangt naar de schoonheid van Gods rechtvaardigheid. Want het werk van de goddelozen zal worden gebroken. En als wij dan ook dat goddeloze leven hebben, zal dat ook worden gebroken. Er zit geen toekomst in het goddeloze leven, het is een doodlopende weg.

Is dat de weg die wij willen gaan? Nee, wij moeten verlangen naar dat leven dat zo mooi is, zo krachtig in de kracht van Zijn Heilige Geest. Wat een heerlijk leven mogen wij hebben, een leven dat zo vol vrede en liefde is. Het andere leven leidt echt tot niets en daarom moeten wij ons afvragen, welk leven hebben wij?

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.