Monthly Archives: August 2018

Zonder armoede of honger

Psalm 34 10 Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, jod want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. 11 Jonge leeuwen lijden armoede en honger, kaph maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. (Psalm 34:10-11) Dit is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zonder armoede of honger

Proeven

Psalm 34 9 Proef en zie dat de HEERE goed is; teth welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. (Psalm 34:9) We hebben dit vers bekeken vanuit het perspectief van buitenstaanders en vanuit het perspectief van de christenen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Proeven

Zelf proeven

Psalm 34 9 Proef en zie dat de HEERE goed is; teth welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. (Psalm 34:9) In de vorige overdenking hebben we dit vers bekeken vanuit het perspectief van de mensen die buiten … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zelf proeven

God proeven

Psalm 34 9 Proef en zie dat de HEERE goed is; teth welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. (Psalm 34:9) Het waren niet alleen de 12 discipelen die Jezus volgden, het waren er soms wel duizenden die … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God proeven

Uit wanhoop

Psalm 34 6 Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; he waw en hun gezicht werd niet rood van schaamte. 7 Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; zain Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. 8 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Uit wanhoop

Geen angst

Psalm 34 4 Maak de HEERE met mij groot, gimel laten wij tezamen Zijn Naam roemen. 5 Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, daleth en mij gered uit al wat ik vrees. (Psalm 34:4-5) Er gaat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geen angst

Leugen en bedrog

Psalm 34 1 Een psalm van David; toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij ervandoor ging. 2 Ik zal de HEERE te allen tijde loven, aleph Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Leugen en bedrog

Verwantschap

Psalm 33 20 Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild. 21 Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen. 22 Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verwantschap

Altijd geloof

Psalm 33 18 Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen, 19 om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden, wanneer er honger … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Altijd geloof

Bidden voor Nederland

Psalm 33 16 Een koning wordt niet verlost door een groot leger, een held wordt niet gered door grote kracht. 17 Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. (Psalm 33:16-17) We zien … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bidden voor Nederland