Uit wanhoop

Psalm 34

6 Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; he waw
en hun gezicht werd niet rood van schaamte.
7 Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; zain
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
8 De engel van de HEERE legert zich cheth
rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
(Psalm 34:6-8)

Als wij in onze wanhoop naar God gaan zal Hij antwoorden, Hij zal verlossen uit alle benauwdheden. En dat is een waarheid waar we zo’n diep vertrouwen in moeten hebben dat geen enkele andere gedachte meer in ons hoofd opkomt. En we moeten niet wachten tot het moment daar is, we moeten onszelf er nu van overtuigen dat dit echt de waarheid is. Want als we wachten zal dat moment ons overvallen en zullen we uit wanhoop rare dingen doen.

Deze verzen gaan niet over een leven waarin niets aan de hand is. Deze verzen gaan over een leven waarin men in de verdrukking is. Men is niet veilig, de vijand omringt hen, ziekte maakt hen zwak, familie omstandigheden drijft tot wanhoop. En zo zijn er vele omstandigheden die op ons afkomen en ons wanhopig maken. En die wanhoop moet ons altijd in de armen van God drijven.

Ze stroomden op Hem aan, ze zagen naar Hem uit. Want David weet precies hoe dat voelt, want hij komt zelf net uit zo’n situatie. Het is normaal, ook voor de grote gelovigen van de bijbel. Elia, Mozes, David, er waren allemaal momenten van zwakte, van wanhoop. En al die momenten moet ons in de armen van God brengen. Natuurlijk kunnen we even struikelen, maar uiteindelijk is het God die hoort.

En dat weten zij ook, Elia, Mozes en David. De ellendige riep en de Heere hoorde, Hij verloste. Onderwijs jezelf, weet dat er een God is die altijd hoort. Misschien lijkt het nu niet van toepassing, maar het moment komt vanzelf en als dat moment komt moeten we het uitroepen naar Hem. Hij is dan onze enige hoop.

De Heere stuurt zelfs engelen. En ook dat moeten we ook gaan geloven, want al die ‘doe maar normaal dan doe je al gek genoeg’-onzin moeten we achter ons laten. Er is een geestelijke wereld met engelen, die God stuurt om ons te beschermen. En daar mogen wij op vertrouwen, daar mogen wij op hopen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.